Rotter skal bekæmpes på den rette måde

At have rotter i sin ejendom er noget, der virkelig skal tages alvorligt. Det er de kæreste skaldyr, vi har i Danmark. Derfor skal de bekæmpes på den rigtige måde.

Rotter i Danmark

I alt findes mere end 400 rottearter i verden. I Danmark findes dog kun to arter, nemlig den sorte rotter, der også kaldes skibsrotten eller husrotten, samt den brune rotter, der også kaldes for vandrerotten. Alt findes tæt på 4 millioner rotter i Danmark. Det er typisk den brune rotter, man træffer i eller omkring sit hus. Den kan som voksen blive helt til 45 cm lang og veje op til 300 gram. Den brune rotter formerer sig hurtigt indendørs. Faktisk kan det blive til op til fem kuld unger med mellem fire og tolv rotter i hver.

Hvor er der rotter?

Da rotter primært har deres aktiviteter om natten, og i øvrigt er meget sky, så ser man dem ikke altid så let. Men de kan grave sig ned i det meste, bortset fra jer, og så holder de typisk til i kloakker, i stalde, måske i lagerbygninger og så også i boligen. De kan forårsage rigtig meget skade på fødevarer, og de kan ødelægge el-installationer og meget andet, så de skal bekæmpes. Faktisk har du også pligt til at melde til kommunen, hvis du finder rotter eller spor af rotter.

Har du rotter?

Du kan konstatere om du har rotter på flere måder. Du vil kunne høre om der er kradselyde fra væg eller guld. Måske kan du høre hvin fra rotterne eller du kan se ekskrementer eller måske se hullerne. Det er vigtigt at konstatere hvor rotterne kommer fra, så der bør laves en grundig inspektion af bygningen, for det er typisk en fejl i afløbet eller kloakkerne.

Rottebekæmpelse

Er du husejer eller bygningsejer i Danmark skal du deltage i rottebekæmpelse og dermed også være aktiv i at holde smittefarerne nede.
 Du skal holde dine bygninger i rottesikret stand. Du skal blandt andet tjekke om der er revner i dit murværk. Er disse større end lillefinger, skal de lukkes. Dit murværk skal være med intakte fuger, der bør ikke være opmagasinering ved væggene, nedfaldsblad skal fjernes, der må ikke være affald og foder og så riste skal være fastmonteret. Og nedløbsrør, kloak og afløb skal lukkes tæt til.